شرکت ما با پشتیبانی از صدها هزار دستگاه کارتخوان و شبکه گسترده نمایندگی در سراسر انگلستان و ایرلند، یکی از پیشگامان ارائه خدمات پایانه های فروشگاهی است. کارتخوانهای ما، با سرعت ارتباطی بسیار بالا و قبول تمامی کارتهای وجود، گزینهای مناسب برای فروشگاههای معتبر در سراسر کشور است.